Skolbibliotek i regeringens reformarbete inom skolans värld?

Yttrande över betänkande SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning:

Vi anser att det i en hållbar lärarutbildning behövs moment som ger metoder, exempel och forskning kring samverkan mellan pedagoger och bibliotekarier på förskole-, grundskole, gymnasie- och komvuxnivå.

Nyutbildade lärare har förvisso erfarenhet från att använda ett biblioteks olika resurser och medier utifrån sina egna akademiska studier. Däremot har de inte fått med sig någon erfarenhet av eller metoder för att vara pedagogiska handledare för elever som ska söka information, granska och jämföra källor, jobba med fördjupning och faktainhämtning i en utvidgad lärmiljö, exempelvis i bibliotek och via Internet. Med det arbetssätt som råder i dagens skola behöver läraren detta med sig från sin utbildning för att kunna uppfylla mål, läroplan och riktlinjer samt framförallt för att kunna förmedla hållbara färdigheter till eleverna.

Vi ser tydliga kopplingar mellan samverkan bibliotekarie och pedagoger särskilt till perspektiven vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt informations- och kommunikationsteknik (IKT) som utbildningsresurs.

Vi anser vidare att det för en hållbar lärarutbildning krävs att digital kompetens/it-kompetens/ikt-kompetens får en strukturerad, entydig och framträdande roll som genomsyrar hela lärarutbildningens alla delar. / Nätverket för grundskole- och gymnasiebiblioteken i Kalmar län

Ny läroplan och nya kursplaner
Skolverket har fått uppdrag från regeringen. Mer om det finns på Skolverkets webbplats för arbetet. På en mailfråga till projektledare Niclas Westin fick jag svaret:
”Skolbibliotekens pedagogiska roll lyfts fram som ett exempel under rubriken 2.8 Rektors ansvar i samband med läromedel och annat stöd för att kunna söka och utveckla kunskaper. Det är i nuläget för tidigt för att kunna säga om denna reglering kommer att ses över och eventuellt förändras, vi har inget specifikt uppdrag att göra den typen av översyn.”

Kulturrådet och DIK-förbundet finns med i en diger lista över de som bjudits in till samråd med Skolverket i frågan om ny läroplan. Men inte Nationella Skolbiblioteksgruppen. Inte någon av de ideella skolbiblioteksföreningarna. Inte Svensk biblioteksförening. Suck.
// Pia Malmberg-Kronvall

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: