Biblioteksresurser för 30 år sedan – behövs idag

Gula boken
Jag har i min hand ”den gula boken”. Ute regnar det. Regnet ingår i ett kretslopp och det bör innebära att det regn jag nu betraktar – det har jag varit med om förut.

Den gula boken gavs ut för 30 år sedan och den korrekta titeln är ”Gymnasieskolans bibliotek : uppgifter, organisation och resursbehov. Rapport och förslag från projektgruppen för gymnasieskolans bibliotek.” Utgivare är Kommunförbundet och var ett resultat av ett projekt som pågick 1976-1978.

Sedan dess har ett antal gymnasiereformer kommit (och en del har redan gått :-)). Trots att det är en 30 år gammal rapport innehåller den förvånansvärt mycket som känns helt i linje med dagens debatter, forskning och diskussioner

Avsnitt. 5.4 Bibliotekets funktioner

 • Vara ett laboratorium för elevens självständiga arbete med faktasökning i alla skolämnen
 • Medverka i elevens allmänna studie- och arbetstekniska träning
 • Ge eleven förutsättningar att även efter avslutad skolgång använda sig av samhällets informationsutbud och skaffa sig nya kunskaper i fortsatta studier och yrkesverksamhet
 • Att underlätta samverkan mellan ämnen
 • Att bidraga till önskad utjämning mellan elever med olika hemmiljö och utbildningsbakgrund”
 • …  (hämtat från s. 22-23)

Avsnitt. 6.5 Ekonomiska faktorer
”Det största hindret för en utvecklad biblioteksfunktion tycks dock vara de snäva ekonomiska ramar som man arbetar inom. Om undervisning skall bedrivas enligt läroplanens intentioner, krävs vissa resurser i form av lokaler, medier och personal på bibliotekssidan” (s. 29-30)

Avsnitt 8.2  Resursbehov för gymnasieskolans bibliotek – relationstal
Avsnittet inleds med brasklappen att det är ” svårt att uttrycka ett resursbehov i allmänna termer. Några kvantitativa termer måste finnas med som utgångspunkt för resonemangen.”

 • Årligt inköp – 1 bok/elev/år. Miniminorm 300 titlar/år
 • Lokaler – 120 kvm + 8 kvm/30 elever

Personal

 • 500-899 elever minst 1,0 bibliotekarie, 1,0 biblioteksbiträdespersonal
 • 900-1 299 elever minst 1,5 bibliotekarie, 1,5 biblioteksbiträdespersonal
 • över 1 300 elever minst 2,0 bibliotekarier, 2,0 biblioteksbiträdespersonal. (s. 49-51)

”Vid beräkning av personalbehovet bör ju egentligen utgångspunkten vara att varje elev och varje lärare har tillgång till biblioteket åtminstone under hela skoldagen och att de också kan få hjälp och handledning där. Dessutom bör hänsyn tas till behov av öppethållande på kvällstid för att betjäna vuxenstuderande.” (s. 52)

Skolbiblioteksstatistik 2008
Den kom för drygt en månad sen och var trots sitt kvantitativa perspektiv viktig för att ge en konkret bild av läget. På flera områden var det mycket nedslående siffror och förhållanden. Särskilt på grundskolan. Det jag personligen saknade var ett tydligare ställningstagande från myndigheten Kulturrådets sida. Var resultatet ”okej”? Vilka förbättringar ville man förorda? Vilka förändringar vore nödvändiga? Man kan säkert tolka redovisningens goda exempel som en vink till hur det borde/kunde vara. Jag anser att det inte räcker. Visst uttalade Kulturrådet sig på ett distinktare sätt i intervjuer i media. Men vilken varaktighet har det?

Ska vi 30 år tillbaka?
Nej, verkligen inte och visst har det varit en omfattande förändring av förutsättningar för kunskapskällor, medie- och informationsutbudet och även syn på lärande. Men ändå kvarstår det faktum att både funktionsbeskrivning och resursbehovet stämmer med dagsläget. Och att rapporten för 30 år sen var noga med att ge tydliga rekommendationer. Det hade vi verkligen behövt idag. Vi behöver också få behålla eller komma upp till de normer som sattes för gymnasiebibliotek för 30 år sedan.

Kampen fortsätter

Det är inte bara vattnet i regnet som kommer tillbaka. 16-17 juni är det 5-länskonferens för gymnasiebibliotek. Vet att mycket av Gula bokens frågor och ställningstagande kommer att tas upp. Och som man sa för 30 år sedan ”Kampen fortsätter”
//Pia Malmberg-Kronvall

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: