Läsförståelse och kunskap – Rustad för framtiden PISA 2009

En ny internationell undersökning om 15-åringars läsförståelse och kunskaper har gjorts i 65 länder. För Sveriges del innebär resultatet att vi halkat ner till genomsnittsnivå efter att ha legat i toppskiktet vid tidigare undersökningar. Du har troligen hört talas om delar av undersökningen eftersom resultaten fått stor plats i media.

Biblioteket med i PISA 2009
Det finns en del nya frågor i 2009 års undersökning, ex om elevernas användning av bibliotek för att låna böcker, läsa eller använda Internet. Ex ”Jag tycker om att gå till en bokhandel eller ett bibliotek.” Det är positivt att frågan finns med och i alla fall en liten vink om att skolfolk, forskare, statistiker har tänkt på att bibliotek har betydelse för elevers måluppfyllelse och kunskaper.

Skönlitteratur spelar roll
”I Sverige presterar elever som läser något slag av läsmaterial bättre på lässkalan än elever som inte läser samma läsmaterial. Mönstret är för övrigt detsamma i Sverige och i OECD, läsning av skönlitteratur hänger starkast samman med en skillnad i läsresultat, därnäst kommer läsning av faktaböcker och tidningar.”

Läsaktiviteter på nätet
Något som förvånade mig i undersökningen är att läsning av varierat läsmaterial är viktigare för elevernas läsprestationer än läsaktiviteterna på dator. ”Varierat läsmaterial” är framförallt skönlitteratur, faktaböcker, tidningar.

Personligen trodde jag att läsa på nätet borde spela roll och att både vi vuxna och eleverna själva glömt bort att datoranvändning också borde innebära mycket läsning. Men så visar PISA-undersökningen vad man läser på nätet nämligen… chatt, e-post, gruppdiskussioner eller forum och i den ordningen. Pojkar läser mer på nätet än flickor.

Nästan tre fjärdedelar av eleverna rapporterade att de engagerade sig i denna aktivitet åtminstone flera gånger i veckan. Därefter kom att läsa e-post (63 procent) och att delta i gruppdiskussioner eller forum (51 procent).

Pojkar, både i Sverige och i OECD som helhet, läser oftare på nätet än flickor och skillnaden mellan flickor och pojkar är större i Sverige än i OECD.

Svenska flickor läser på nätet i mindre omfattning än flickor i OECD i genomsnitt. Svenska pojkar läser dock på nätet i större omfattning än pojkar i OECD i genomsnitt.

Elevers syn på läsande 
Man läser bara för att få information de behöver, (45 %) för att man måste (41 %), läsning är slöseri med tid (24 %). Endast en tredjedel av eleverna håller med om eller håller absolut med om att läsning är en av deras favoritsysselsättningar. Endast 31 % av eleverna sa sig läsa skönlitteratur regelbundet, medan 23 % rapporterade att de läste serier och 18 % rapporterade att de läste faktaböcker åtminstone flera gånger per månad.

Mina vänner – vi (alla inom både skola och bibliotek ) har en hel del att göra. Frågan är vilka är de bästa metoderna? För uppenbarligen har vi inte kommit på dem än. Särskilt inte när det gäller pojkarna. Dela med dig av dina goda exempel!

Ökat krav på eleven och stöd från hemmet – minskat ansvar från skolan
Förändringar i många skolors arbetssätt har inneburit en ökad individualisering som medfört att ansvaret flyttats från lärare till elev och därmed även från skola till hem. Elevernas individuella egna arbete har ökat i omfattning medan lärarens roll har minskat. Detta leder i sin tur till att föräldrarnas förmåga att stödja sina barns skolgång får större betydelse.

Skolverkets kunskapsöversikt om läsundervisning i Sverige 1995–2007 (Skolverket, 2007b) visar beträffande svenskundervisningen under de tidiga skolåren att ”ansvaret för elevernas lärande i stor utsträckning delegeras till eleverna själva i olika former av eget arbete, till föräldrarna i lästräningen, till bibliotekarierna i valet av skönlitteratur och speciallärarna eller specialpedagogerna för att välja ut elever och ge stöd till elever med svårigheter”

Läs mer här:

Skolverket om PISA 2009 och Rustad för framtiden?

// Pia Malmberg-Kronvall

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: