Närkontakt med friskolors rektorer i Kalmar län

Lärande-gruppen på Regionförbundet i Kalmar län har bjudit in länets friskolor som erbjuder gymnasieutbildning, rektorer samt en och annan vd, till ett möte för dialog och eventuell samverkan. Eftersom AV-Media, Kumulus och Regionbiblioteket hör till Lärande-gruppen fick också vi tillfälle att presentera våra verksamheter och uppdrag för rektorerna. I Kalmar län finns enligt Skolverkets databas totalt 11 gymnasieskolor som bedrivs som friskolor (på grundskolenivå finns 15 friskolor).

Stämningen var öppen och direkt. Alltid bra att få veta vad folk faktiskt tycker medan man är kvar på mötet.

Synen på skolbibliotek
Jag skulle överdriva om jag påstår att det fanns någon som ropade ”äntligen” till att skolbiblioteken numera finns med i skollagen. Jodå, de var fullt medvetna om vikten av källkritiskt förhållningssätt och av att vara informationskompetent. Ingen protesterade när jag kortfattat hänvisade till all den forskning som visar att elever har en högre grad av måluppfyllelse och lättare att klara av ett undersökande arbetssätt när lärare och skolbibliotekarie samarbetar. Men…

Vad är ett skolbibliotek?
Den majoritet som uttryckte sina åsikter var rätt förtretade över att det i skollagen inte kommit med någon definition på vad ”skolbibliotek” är. Vad kommer Skolinspektionen att mäta? Och hur? Kunde de riskera sitt tillstånd om de inte organiserat ”tillgång till skolbibliotek” på rätt sätt? Och hur gör man det om det inte finns någon definition. Så långt var vi helt överens!

Om jag förstod rätt så hade ingen rektor heller försökt sig på att googla sig fram till några definitioner. Jag lovade att skicka en sammanställning och länklista.

Skriva avtal med folkbibliotek
Skolorna i Kalmar kommun håller på och förhandlar med Kalmar stadsbibliotek. Var det något som andra friskolor skulle kunna göra – skriva avtal med kommunens folkbibliotek eller filial? Eftersom jag inte känner till hur de avtalen ser ut avstod jag helt från att kommentera dessa. Däremot försökte jag hela tiden framhålla att ett skolbibliotek och ett folkbibliotek har olika uppdrag. Det går inte att ersätta ett skolbibliotek med ett folkbibliotek rakt av, det kan man utläsa av skollagen i alla fall.

Kravspec på skolbibliotek!
Man kan önska att skolor som ska upphandla skolbiblioteksresurs sätter sig ner med rektorer och pedagoger och gör en kravspecifikation på vad de vill ska ingå. På samma sätt som man gör med upphandling av datorer, lokaler, städning, tjänster som elevhälsovård respektive studie- och yrkesvägledning. Det finns gott om underlag fritt tillgängligt på webben…

Svider skolbibliotek mer än elevhälsovård och SYV-funktion?
”Varför ska en friskola behöva ha skolbibliotek när det finns folkbibliotek? Är det för att biblioteken ska överleva? På min skola har jag redan X antal skolbibliotekarier – det är mina lärare jobbar med informationskompetens på samma sätt som bibliotekarierna gör. Varför ska vi bygga upp ett rum med en massa böcker när varje elev har tillgång till datorer?”

Jag har hört det förut och kommer förmodligen att få liknande fler gånger. Det är knappast unikt för enbart friskolor heller. Visst kan man känna sig lite matt i pälsen efteråt. Men att jag ger mig? Så katten heller.

Elevpengen påverkar
”Om utbildningen i den fristående gymnasieskolan i bidragshänseende har hänförts till ett nationellt program med samma inriktning som elevens hemkommun erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan” (se vidare info på Skolverkets webb http://www.skolverket.se/sb/d/2114). Riksprislistan sammanställs av Skolverket efter inrapportering av kommunernas redovisade kostnader (se hela Riksprislistan på http://www.skolverket.se/sb/d/2116) .

Googla på ”elevpeng” och du får 25 januari 2011 drygt 18 500 träffar som går till tidningsartiklar, debattinlägg, bloggar och liknande. Alltså gott om synpunkter. Likadant var det på Regionförbundets möte i veckan. Under mina år inom skolans värld och omvärld har jag nog aldrig hört en skolledare säga att de har gott om pengar. Jag hörde det inte från friskolornas rektorer heller… Man uttryckte viss misstänksamhet mot hur kommunerna beräknar kostnader för egna gymnasieutbildningar och att redovisningarna är lågt satta. Ett större problem är enligt friskolornas rektorer att slutgiltigt besked från kommunens tjänstemän om elevpengens storlek kommer alldeles för sent och för nära inpå läsårets start.

Och på detta så kommer nu lag på att alla skolor ska ha tillgång till skolbibliotek… // Pia Malmberg-Kronvall

Annonser
Publicerat i Resurser, styrdokument. Etiketter: , . 1 Comment »

Ett svar to “Närkontakt med friskolors rektorer i Kalmar län”

  1. Läsfrämjande ur jämstäldlhetsperpsektiv – SOU 2010:97 « Bibliotek25 Says:

    […] de delar som talar för vikten av skolbibliotek. Känner att det kan behövas efter mitt inlägg om mötet med friskolerektorer på bibliskolor-bloggen… Vi vet ju att skolbibliotek behövs, att de bidrar till måluppfyllelse och att det är […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: