Skolbibliotek enligt Skolinspektionen

Rektorer och skolledningar har fått ett PM från Skolinspektionen om skolbibliotek (daterat 27 maj 2011). Där går man igenom vad som står om skolbibliotek i bibliotekslagen respektive skollagen. Man hänvisar även till förarbeten och motivtext i propositionen 2009/10:165 sid 619-620. Det är kända citat för oss inom branschen och jag har skrivit om det tidigare på denna blogg.

”Tillsyn av tillgången till skolbibliotek”

Under denna rubrik i Skolinspektionens promemoria skriver man om vilka krav man kommer att ställa ”för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek”:

  1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller i anslutning till dessa.
  2. Biblioteket används kontinuerligt som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna
  3. Biblioteket har litteratur och annan information för detta syfte.
  4. Biblioteket omfattar såväl böcker som informationsteknik och andra medier.
  5. Biblioteket innehåller både facklitteratur och skönlitteratur för att fylla sina olika funktioner.
  6. Biblioteket är anpassat till elevernas behov och till funktionshindrades, invandrares och andra minoriteters särskilda behov.

Så långt kan allt tyckas vara väl meeeeeeeeeeeeeeeeen …
… det finns också en passus där det står ”Någon reglering av särskild kompetens för skolbibliotekarie eller krav på att sådan ska finnas förekommer inte i vare sig skollagen eller bibliotekslagen.” Helt korrekt, det står inget om kompetent personal i lagen. Det står dock konstaterat i Skolinspektionens PM. Och tror inte jag är alldeles konspiratoriskt lagd när jag misstänker att en och annan rektor kan komma att ta det som intäkt för att inte prioritera att anställa skolbibliotekarie?

Och hur ska man lyckas med Skolinspektionens punkter kring skolbibliotek om man inte har en skolbibliotekarie? Eller flera…

(Statens) kulturråds definition – 1999:s eller 2008:s

Intressant är att man citerar en definition gjord av Statens kulturråd 1999 skolbiblioteksutredning ”Skolbiblioteken i Sverige, Rapport från Skatens kulturråd 1999:1” (sid. 10) användes följande definition av skolbibliotek, vari också bibliotekspersonal inbegrips: ”Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag”. Den definitionen är enkel att acceptera för en sådan som jag! Meeeeeeeeeeeeeeeeen…
… i Kulturrådets rapport om skolbibliotek 2008 (Kulturen i siffror 2009:1) (s. 10) står det inget om personal:
”För att fånga upp alla nivåer på verksamheten, från boksamling till ett bemannat bibliotek har Kulturrådet i 2008 års undersökning valt följande definition: ”Som ett skolbibliotek räknas en gemensam samling av skön- och facklitteratur och andra medier som är alfabetiskt/systematiskt ordnad och förtecknad i ett manuellt eller datoriserat katalogsystem vilken ställs till elevernas och lärarnas förfogande”.jordgubbar och bilderboken Hurman hittar en skatt av Lena Sjöberg

Vem behöver motvind när man har sådana formuleringar från medvindshåll?

Meeeeeeeeeeeeeeen…. nu är det strax midsommar och semestertider. Bloggen tar sommaruppehåll. Sen kör vi ännu en rejäl insats för elevers tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekarier i den egna skolenheten, inte sant? // Pia Malmberg-Kronvall

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: