Glädjande samverkan skola och bibliotek i Mönsterås kommun

Glädjande samverkan skola och bibliotek i MönsteråsOnsdagen den 16 november 2011 träffades rektorer, kulturchef och bibliotekarier från grundskolorna och gymnasiet från Mönsterås för att tillsammans diskutera kommunens skolbiblioteksfrågor.

Skola och bibliotek samarbetar i Mönsterås

Mönsterås kommun kan på detta område tjäna som ett föredöme i länet. Det är avgörande att man samarbetar över förvaltningsgränserna i en positiv och prestigelös anda för att skapa bra skolbibliotek. Det är en av flera viktiga förutsättningar för elevernas måluppfyllelse och goda skolresultat. Detta gör man nu i Mönsterås. Med benäget bistånd från en offensiv kulturchef beslutade fullmäktige att man skulle tillsätta en ny tjänst som skolbibliotekarie på grundskolan.

Ny skollag – vad är viktigast i den?

Skolledningar, lärare och annan personal har haft mycket att sätta sig in i. På kort tid har man fått göra nya planer för den dagliga verksamheten och bedömningar. Innehållet i lagen blev känt drygt ett halvår tidigare. Utbildningsminister Björklund presenterade innehållet i december.

Eleven ska ha skolbibliotek

Nytt i skollagen är som bekant att det är rektors ansvar att se till att eleven har tillgång till skolbibliotek oavsett skolform. För många kommuner och friskolor runt om i landet är detta nu en milt uttryckt besvärlig fråga. När man ska bygga upp ett funktionellt bibliotek krävs både tid och resurser i redan ansträngda budgetar och verksamheter. Detta med skolbibliotek har på många platser fått komma längre ner på listan över prioriteringar… Någon slags panik och surmulenhet har rått här och där?

Ny skolbibliotekarie på grundskolan

Men i Mönsterås tänkte man tillsammans annorlunda – skola och kulturförvaltning. Redan innan den nya skollagen trädde i kraft hade man rekryterat en skolbibliotekarie för grundskolornas verksamhet kring informationssökning, källkritik och andra skolbiblioteksfrågor – Isabella Johansson. Hon har sin utgångspunkt på Krungårdsskolan och biblioteksfilialen i Blomstermåla.

Läsfrämjande

Ett skolbibliotek ska också arbeta för att stödja och öka elevens läsförmåga. I Mönsterås kommun är det Kristina Åkesson på kommunbiblioteket som sedan lång tid tillbaka har ansvar för läsfrämjande, bokprat, författarbesök och liknande evenemang på kommunens grundskolor.

Skola och bibliotek samverkar i MönsteråsRöda tråden – skolbiblioteksplan

Tillsammans med gymnasiebibliotekarie Helena Gunnarsson tar nu skolbibliotekarie Isabella Johansson fram en skolbiblioteksplan för hela kommunen, från förskoleklass till och med gymnasium. De ska presentera ett förslag till planen ”Röda tråden för skolbibliotek” för skolans ledningsgrupp december. Denna skolbiblioteksplan ska gälla från förskoleklass till och med gymnasium. Den ska utvärderas årligen.

Deltagare på mötet var Bengt Arnrud, rektor Mönsteråsgymnasiet, Thomas Hall, utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen, Torbjörn Sandebäck, rektor Krungårdsskolan, Carina Eskelin, Kulturchef, Helena Gunnarsson, gymnasiebibliotekarie, Isabella Johansson, skolbibliotekarie, Pia Malmberg-Kronvall, biblioteksutvecklare Regionbiblioteket/Regionförbundet i Kalmar län.

Skolbibliotek i Kalmar läns övriga kommuner

Det är i princip olika lösningar i varje kommun! I Emmaboda, Torsås och Vimmerby kommuner har skolan sina skolbibliotekarier anställda av skolan (och gymnasiet i Vimmerby). På de mindre orterna i Emmaboda kommun ansvarar skolorna för skol- och filialbiblioteken.

I Nybro kommun är de anställda av kulturförvaltningen sedan länge. Där har man sin mesta arbetstid på respektive skola och en liten del på kommunbiblioteket. Skola och kultur samarbetar på flera sätt.

På Öland, Borgholm och Mörbylånga, organiseras skolbiblioteken av kommunbiblioteken. Skolan har överfört resurser och ansvar till kulturen.

Hultsfreds kommunbibliotek ligger vägg i vägg med gymnasiet och granne med en grundskola. Biblioteket ansvarar för skolbiblioteken. Kommunen har en friskola i Virserum. I samma lokaler ligger också filialbiblioteket. Det är öppet för allmänheten drygt 3 dagar per vecka.

Västervik har en del av sina filialer i anslutning till skolor i ytterområdena. Tidigare köpte skolorna tjänster från kulturen för skolbiblioteksverksamhet, men formerna och resursfördelning förändrades för några år sedan.

Oskarshamns kulturförvaltning håller på och skriver nya avtal för grundskolornas skolbibliotek.

Kalmars kulturförvaltning har sedan mitten av 1990-talet organiserat en skolbibliotekscentral och bemannat integrerade filial- och skolbibliotek mer ersättning från barn- och utbildningsförvaltningen. Befintliga avtal sas upp förra året. Både resurser och ansvar är överförda till respektive rektorsområde och förvaltningen har efter politiskt uppdrag fått göra en prislista över avgifter för biblioteksservice till grundskola, friskola med mera.

Samarbete är det viktigaste!

Det är rektors ansvar att se till att eleven har tillgång till skolbibliotek. Det tycker jag är bra eftersom jag tycker att skolbibliotek är en del av den pedagogiska verksamheten.

Sen tror jag det kan, kanske måste, se olika ut i olika kommuner. Bibliotekslagen slår fast att offentligt finansierade bibliotek ska samverka. Man kan alltså säga att det bara är att följa lagen och göra det. // Pia Malmberg-Kronvall

Publicerat i samverkan. Etiketter: , . 2 Comments »

2 svar to “Glädjande samverkan skola och bibliotek i Mönsterås kommun”

  1. Samverkan skola och bibliotek i Mönsterås kommun « Bibliotek i ... | BiblFeed | Scoop.it Says:

    […] Samverkan skola och bibliotek i Mönsterås kommun « Bibliotek i … Glädjande samverkan skola och bibliotek i Mönsterås Onsdagen den 16 november 2011 träffades rektorer, kulturchef och bibliotekarier från grundskolorna och gymnasiet från Mönsterås för att tillsammans diskutera … Source: bibliskolorikalmarlan.wordpress.com […]

  2. Monica Nilsson Says:

    Skall verkligen bli spännande att följa er skolbiblioteksresa!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: