Primärkommunala nämnden och förslag till ny vision för grundskole- och gymnasiebibliotek i Kalmar län

Jag har tidigare skrivit här på bloggen om vårt arbete i Kalmar län för kring ett förslag till en ny vision för grundskole- och gymnasiebibliotek. Av olika anledningar och skeenden har det gått lång tid från det att vi började arbeta med frågan i vårt nätverk i länet – gymnasiereform, ny skollag, Skolbibliotekarielyftet med mera – men så:

Torsdag 1 november 2012 var det äntligen dags för ny vision för grundskole- och gymnasiebibliotek i Kalmar län att komma upp på PKN – Primärkommunala nämnden i Kalmar län som är ”ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Nämnden utses av styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län.

Nämndens uppdrag är att:

 • bistå kommunerna i deras verksamhet samt stödja och främja den kommunala demokratin och självstyrelsen
 • fånga upp aktuella primärkommunala frågor och vid behov föra dem vidare till styrelsen eller andra organ
 • genom utbildnings- och informationsinsatser samt erfarenhetsutbyte medverka till att förtroendevalda och anställda i länets kommuner har en hög kompetens
 • initiera och främja samverkan mellan länets kommuner samt ta initiativ till gemensamma utrednings- och utvecklingsprojekt
 • vara ansvarig för AV-Media i Kalmar län
 • vara ansvarig för Fokus (Enhet för forsknings- och kunskapsutveckling inom Äldre- och Handikappomsorg samt Individ- och Familjeomsorg i Kalmar län).”

Det är i regel kommunal- och/eller oppositionsråd från länets kommuner som sitter i nämnden.

Visioner och kommunal vardags- och verksamhetsverklighet

Jag inledde det som jag trodde skulle bli en kvart med följande:
”Igår berättade jag i förbifarten för en vän att jag skulle träffa Primärkommunala nämnden med anledning av en ny skolbiblioteksvision. Hon är en ung politiker och svarade – jaaaa, men jobba inte för mycket i förväg med ett förslag, låt dom komma med från början med sina synpunkter och tankar.”

Och så frågade jag dem vad de tycker om det färdiga förslaget.

Först var det tyst en lite för lång stund, men sen, sen kom diskussioner, synpunkter och frågor. Länets kommunalråd hade bra och många synpunkter på våra formuleringar. Någon hade till och med rådfrågat den egna barn- och utbildningsförvaltningen. Vi diskuterade nog i minst 30 minuter.

Visionsdelen var alla helt nöjda med ”Unga länsinvånare får under sin skolgång nyckelkompetenser som ger dem goda förutsättningar att vara delaktiga, reflekterande medborgare i ett demokratiskt samhälle präglat av livslångt lärande”

Vem/vilka ska vara mätsticka på att vi nått målen?

Men för måldelen ville man vidga perspektiven (och jag håller helt med dem – varför TÄNKTE  vi inte på det….)
från ” 2016 har antalet grund- och gymnasieskolor med adekvat utrustade bibliotek med fackutbildade bibliotekarier i Kalmar län kraftigt ökat. Detta avser såväl kommunal som fristående huvudman. Bibliotekspersonal upplever att skolorna har utvecklat organisation, former och verktyg för konkret samverkan med lärare, pedagoger och rektorer när det gäller skolans samlade arbete för elevernas måluppfyllelse och utveckling.”

Kommunalrådens rättmätiga synpunkter

Man sa bland annat att det är för snävt att mäta framgången för skolverksamhet i allmänhet genom en enda personalgrupps (bibliotekspersonalens) upplevelser. Jag kunde förstås enbart hålla med dem och inom mig undra varför vi inte tänkte på det när vi jobbade som intensivast med formuleringarna? Viktigast att få med var elevperspektiv tyckte kommunalråden. Bara att fortsätta hålla med.

Och att detta med hur skolan driver och prioriterar sin verksamhet är väl rektors ansvar och inte bibliotekens. Plus att nog bör väl skollag och skolinspektionens tolkningar ligga till grund för hur skolbibliotek bör organiseras…

Men man sa också att bibliotek är rent generellt mycket viktiga i skolans verksamhet!

Skolbiblioteksstatistik

Det var bra att ha läst på och närstuderat både 2008 och 2012 års skolbiblioteksstatistik.

Det var nyttigt att kunna jämföra andelen skolor i Kalmar län som 2012

 • svarat ”ja” på att de har ”tillgång till skolbibliotek” – ca 62 %
 • med dem som har ”skolbibliotek i skolans lokaler” – ca 48 %
 • med Kungliga bibliotekets definition ”bemanning med minst 20 t/v”… ca 19 %

Att diskutera en skolbiblioteksvision med verksamheten

En väldigt viktig fråga från kommunalråden var hur visionen har diskuterats och behandlats ute i verksamheterna. Vad säger rektorerna? Vad säger skolcheferna – har visionen varit uppe på en skolchefsträff? (efter påstötning kommer den med under våren 2013) Vad har man tyckt på de skolor som diskuterat visionen och dess mål? Är det lätt eller svårt att diskutera en regional vision- och målskrivning med sina lokala biblioteksråd och rektorer?

Varför en vision – räcker inte nya skollagen?

Kungliga bibliotekets skolbiblioteksstatistik från 2012 gjordes året efter att nya skollagen trätt i kraft. Den visar att vi är långt från att uppfylla skollagens ”elever ska ha tillgång till skolbibliotek” i Kalmar län. Därför behövs en vision och mål.

Arbetet i länets nätverk för grundskole- och gymnasiebibliotek med att ta fram visions- och målformuleringar har inneburit att man tillsammans med kollegor i liknande situation och över kommun- och stadiegränser har fått diskutera och problematisera vardagssituationen. För vem diskuterar man med om man är ensam på sitt bibliotek? Och även om man är två eller tre eller fler – när har man tid att diskutera frågor på den här nivån under skolarbetstid?

Personligen är jag glad och nöjd med att ha hört länets kommunalråd fritt, initierat och engagerat diskutera skolbiblioteksfrågor under en hel halvtimme. Nej – jag är inte ironisk – för i dessa sammanhang är skolbibliotek en mycket liten fråga. Jämfört med sviktande skatteunderlag på grund av uppsägningar och varsel på arbetsmarknaden, nedläggning av skolor på landsbygden, miljöfrågor och –saneringar, äldreomsorg och kollektivtrafik. Men torsdagen den 1 november 2012 – var skolbiblioteksfrågan stor, viktig och engagerande!

Förslag till ny målformulering

”År 2016 har andelen grund- och gymnasieskolor med adekvat utrustade bibliotek med fackutbildade bibliotekarier i Kalmar län ökat. Detta avser såväl kommunal som fristående huvudman.

Elever upplever att de får stöd för sina studieresultat och måluppfyllelse genom skolans biblioteksverksamhet.

Rektorer och lärare upplever att skolans biblioteks funktioner berikar den pedagogiska verksamhet.

Bibliotekspersonal upplever att skolorna har utvecklat organisation, former och verktyg för konkret samverkan med lärare, pedagoger och rektorer när det gäller skolans samlade arbete för elevernas måluppfyllelse och utveckling.”

Synpunkter?

Vill jag gärna ha, konstruktiva, positiva, medhållande, negativa, påhejande eller….

Senast sista januari 2013 (gärna tidigare)

// Pia Malmberg-Kronvall

Annonser

2 svar to “Primärkommunala nämnden och förslag till ny vision för grundskole- och gymnasiebibliotek i Kalmar län”

 1. Primärkommunala nämnden och förslag till ny vision för grundskole- och gymnasiebibliotek i Kalmar län | Uppdrag : Skolbibliotek | Scoop.it Says:

  […] Pia Malmberg-Kronvall har tidigare skrivit här på bloggen om vårt arbete i Kalmar län för kring ett förslag till en ny vision för grundskole- och gymnasiebibliotek. Läs om hur det gick i nämnden när förslaget presenterades!  […]

 2. Primärkommunala nämnden och förslag till ny vision för grundskole- och gymnasiebibliotek i Kalmar län | Skolbiblioteket och lärande | Scoop.it Says:

  […] Pia Malmberg-Kronvall har tidigare skrivit här på bloggen om vårt arbete i Kalmar län för kring ett förslag till en ny vision för grundskole- och gymnasiebibliotek. Läs om hur det gick i nämnden när förslaget presenterades!  […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: